ספר טלפונים

​מספרי הטלפונים של עובדי המחלקה

שם העובדתפקידטל' משרדטל' נייד
אינג' עדנאן מסאלחהמהנדס העיר בית -שאן ומהנדס הוועדה המקומית לתכנון ובניה04-6489414 
צופיה בריקנרמזכירת הוועדה​​04-6489436
אניה בורכובודקת היתרים04-6489428​
תימור שוחטמפקח בניה04-6489422050-6510145
ניצן יונהמפקח בניה04-6489474050-7624312
מיכל תואיל ביירמזכירת מחלקת ההנדסה​04-6489414​

 

מספר פקס של המחלקה: 04-6489446

ספר טלפונים