דבר יו"ר הוועדה

yor_pic.jpg 

בשנים האחרונות מצויה העיר בית שאן בעיצומה של תנופת פיתוח, בנייה והרחבה. שכונות חדשות נבנות והביקוש לבנייה בעיר הולך וגובר. ביטוי לחזון הגידול והצמיחה קורם עור וגידים. הגידול המואץ מחייב הקפדה יתרה על נושא התכנון והבנייה.

חשיבות קיומה של ועדה עצמאית בנושא תכנון ובנייה היא בהיותה המסגרת לתכנון פיקוח ובקרה והיא מהווה כתובת לתושבים בכל הנושאים של תכנון ובנייה.

האתר החדש מנגיש ומזמן את כל המידע החשוב והרלוונטי בנושא זה. אתר הועדה לתכנון ולבנייה אמור לשמש כלי עזר נוסף למידע המסופק על ידי משרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה. האתר מהווה ערוץ קשר ישיר וניתן לקבל באמצעותו מידע און ליין. האפשרות לספק מידע עדכני לציבור ולתת לו מענה בכל בעיה הקשורה בתחום היא היבט וביטוי נוסף של שירות חיוני לתושב, אשר העירייה מחויבת לו ומשקיעה מאמצים רבים על מנת לספקו.

תוכלו להיחשף למידע ההנדסי המצוי במאגרי המידע של הועדה, לנושאים תכנוניים שונים, שטחים, מדידות פיקוח ורישוי, אחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים המצויים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה והחלטותיה.

חשוב לציין, שעל אף חשיבות המידע הוא משמש כלי עזר בלבד ואינו מהווה חלופה לעיון במקור, המצוי במשרדי הועדה והוא הנוסח התקף המחייב. אשר על כן הועדה אינה נושאת בכל אחריות שהיא כלפי מי שמשתמש באתר לצורך קבלת החלטות בנושא התכנון והבנייה.

כראש העיר בית שאן וכמי שמשמש בתפקיד יושב ראש הועדה לתכנון ובנייה אוסיף לפעול בכל מאודי על מנת לפתח ולמנף את הנושאים שתחת אחריותה המהווים את ליבת המאמץ לגידול העיר, להרחבתה ולהיותה בית חם לתושביה.

רפאל בן שטרית

ראש העיר

יו"ר הועדה לתכנון ובנייה

דבר יו"ר הוועדה