הוועדה לא תקבל תכניות מפורטות מלבד אלו הערוכות ע"י אדריכל רישוי

תאריך: 01/06/2020

​בהתאם לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), תשכ"ז-1967, מי שמוסמך לערוך תב"ע, תכנית מפורטת כלשהיא זה רק אדריכל רישוי. הוועדה לא תקבל תכניות מפורטות מלבד אלו הערוכות ע"י אדריכל רישוי.